HOME
The earth citizen passport
Please visit The earth citizen passport publishing office.
And please get the passport. ( Only a person who wishes.)

Registration ended.


 List of Passport publishing office

 The earth citizen passport publishing office
        (Geocities Family :W6-0000000001--)


The earth citizen list (2007/10/26)
Issue number    Name
J8-0000000054 OLABODE OLAYEMI FREDERICK
J7-0000000754 Gou Takada 
J7-0000000746 Akiko
J7-0000000743 Yoshikazu Yamamoto
W5-0000000056 Jess Telford
J7-0000000440 Dai Sasaki
J7-0000000412 Yoshiaki Matsushita
W5-0000000400 Kyoko Hirama
W5-0000000388 DARIUSH SADEGHI
J2-0000000623 shunsukeuchida
J2-0000000592 Maki 
J5-0000001398 Tatuji Matuda
W5-0000000271 Jens Tenshin Proll
W5-0000000235 Howard Mortinson
W5-0000000227 Keiji M.Andrews
J2-0000000441 Morton Winston
J2-0000000333 Rika Ebine
W5-0000000027 Roland'O Hohn
J2-0000000422 Atsushi
W5-0000000078 Jean-Francois Robichaud 
J5-0000000881 Ryosuke Jumonji 
J2-0000000347 Ai 
J2-0000000346 Masaki Yamada 
J2-0000000339 Satori-Keigo HASEGAWA
W5-0000001001 Matthew (www.earth-citizen.de) 
W5-0000001000 Suzanne (www.earth-citizen.de) 
W5-0000001000 Marc Koenig (www.earth-citizen.de) 
J1-0000000731 hana 
J1-0000000020 hisatot
J2-0000000264 Shota Nakagawa 
J2-0000000261 Toshihiko Tanaka 
W4-0000000060 Nealfried Colocado 
W3-0000000159 Evelyn Doody 
W3-0000000013 Flora 
W2-0000000001 Sara 
J2-0000000239 Syuzou Takayanagi 
J2-0000000226 Mika 
J2-0000000213 Megumi Sakakibara 
J2-0000000154 Youiti Kumagaya 
J2-0000000152 Yuuta 
J1-0000001494 Hiroya 
J1-0000001470 Kazuhiro Hirabayashi 
J1-0000001127 Masaharu Honda 
J1-0000000912 Toshio Suzuki 
J1-0000000133 Ryouichi 
J1-0000000067 Mizuki Nakamura 
J1-0000000019 Tomoko Ono 
J1-0000000018 Mineko 
J1-0000000016 Yuriko 
J1-0000000014 Takuro Andou 

Honor earth citizen list (2007/10/26)
Issue number   Name
J7-0000000759 Ryo Takahashi 
J7-0000000718 Yuko M. 
J2-0000000111 Kayoko Miyazaki
J2-0000000472 Sasaki Aki
W1-0000000010 Sharon 
J2-0000000243 Shino 
J2-0000000201 Haruhisa Yamaguchi 
J1-0000000030 Mother of Yumi 
J1-0000000027 Father of Yumi 
J1-0000000026 Yumi 
J1-0000000025 Malik,Rabinder N 
J1-0000000023 Soraoka Nobuya


HOME